חופש המידע

חופש המידע

בתאריך ה-01/09/10 נכנסו לתוקף תקנות חופש המידע  (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור, התשס"ט – 2009). מתוקף התקנות האיגוד מעמיד לעיון הציבור את המידע על איכות הסביבה שברשותו- מידע על חומרים שנפלטו, נשפכו, סולקו או הושלכו לסביבה. כמו כן תוצאות מדידות קרינה ורעש שלא ברשות היחיד.

איזור זה באתר הוקם ע"י האיגוד לצורך פרסום המידע והוא מקושר גם לאתר האיגוד הראשי. רשימת הנושאים המפורסמים באתר זה הינם איכות אוויר, חומרים מסוכנים, לחימה במזיקים, נחלים, פסולת, קרינה, קרקע, שפכים ורעש.

בנוסף, האיגוד מפעיל במשך השנים אתר מא"ה (מדד איכות אויר) - המאפשר לתושבים לבדוק את מצב איכות האוויר בכל רגע נתון.


פניות הציבור

כל הפניות המתקבלות באיגוד מרוכזות אצל רכזת פניות הציבור ועוברות לרכזים המקצועיים לטיפול ולחוות דעת. מטרת האיגוד לטפל בכל פניה במקצועיות, באמינות ובזמן קצר.

פנייה שמגיעה לאיגוד וטיפולה אינה בסמכות האיגוד, עוברת לטיפול  לגורמים הרלוונטיים. 

מצורף כאן מטה טופס הבקשה לקבלת מידע


כללי

כותרת

עוד מידע