צור קשר לתוכן הדף

חברי ועדות

הנהלה וכוח אדם:

יוסי קנדלשיין – יו"ר הועדה.

יצחק דרי – ס/יו"ר הועדה וגזבר.

אלי אסקוזידו.

דרור אהרון.

שלמה פורטל.

 

ביקורת:

יעקב פלאצ'י – יו"ר הועדה.

אלחנן גרינוולד.

אילן ירימי.

 

כספים והשקעות:

אלי אסקוזידו – יו"ר הועדה.

שלמה פורטל – מ"מ יו"ר.

תמר קופר.

 

מכרזים:

שלמה פורטל – יו"ר הועדה.

דרור אהרון.

תמר קופר.

 

חינוך:

בועז רענן – יו"ר הועדה.

יצחק דרי.

דרור אהרון.

שלמה פורטל.

יהודה שמג'ה.