צור קשר לתוכן הדף

חברי מועצת האיגוד

עו"ד צחי אבו
נציג עיריית אשדוד ויו"ר האיגוד

אלי אסקוזידו
ראש מועצה אזורית נחל שורק וגזבר האיגוד

אילן רביבו
נציג מועצה מקומית גן-יבנה

גדי סימון
מנהל מחלקה איכות סביבה מועצה אזורית חבל יבנה

עו"ד ג'ני ריינדוביץ
נציגת ציבור עיריית אשדוד

דוד בן חמו
נציג ציבור עיריית אשדוד

יהודה שמג'ה
מנהל אגף תפעול מועצה מקומית גדרה

יהודה שמעוני
מנהל מחלקה לאיכות הסביבה מועצה אזורית ברנר

יוני יהודה
מנהל מחלקת תברואה מועצה מקומית בני עי"ש

יוסי קנדלשיין
ראש מועצה אזורית גדרות

יעקב פלאצ'י
מנהל אגף איכות סביבה ורישוי עסקים עיריית אשדוד

מרטין עובדיה
מנהלת אגף חטיבה צעירה עיריית אשדוד

סיימון גדג'
רו"ח

פרופ' ראובן לסטר (עו"ד)
יועץ משפטי