צור קשר לתוכן הדף

עובדי האיגוד

רומי אבן דנן
מנהלת כללית
08-8519508
romy@env.org.il

ד"ר איתי מירז
מתכנן סביבתי ומנהל אגף תעשיות ותשתיות
08-8519507
eitay-m@env.org.il

בת אל פרלמן
רכזת חינוך למחזור
08-8519514
batel-p@env.org.il

גד עפר
מנהל מחלקת תשתיות (פסולת, לחימה במזיקים, סביבה חקלאית, פיקוח ונחלים)
08-8519506
gad-o@env.org.il

אולסיה קופרמן
מנהלת מחלקת איכות אויר והתמודדות עם שינויי אקלים
08-8519513
Olesya@env.org.il

חנה קגנובסקי
מנהלת מחלקת תעשיה וחומרים מסוכנים
08-8519503
hanna-w@env.org.il

מרב יגר
מנהלת מחלקת חינוך והסברה
08-8519502
meravy@env.org.il

סיגל גדז'
עוזרת מנהלית
08-8519501
sigal-g@env.org.il

סיגל  מרש
רכזת חינוך וקהילה
08-8519505
silgalm@env.org.il

סלביה דהן גואטה
רכזת מחזור ומערכות מידע
08-8519510
silvi-g@env.org.il

קרולין סודרי
רכזת תחנות ניטור והסמכה
08-8519511
karolin-s@env.org.il