צור קשר לתוכן הדף

עובדי האיגוד

ד"ר ענת רוזן
מנהלת כללית
08-8519508
anat-r@env.org.il

 

אורי מורלי
רכזת חינוך וקהילה
08-8519505
ori-m@env.org.il

 

ד"ר איתי מירז
מתכנן סביבתי ומנהל אגף תעשיות ותשתיות
08-8519507
eitay-m@env.org.il

 

ברקת בוטויניק
רכזת שפכים
08-8519513
bareket-b@env.org.il

 

גד עפר
מנהל מחלקת תשתיות (פסולת, לחימה במזיקים, סביבה חקלאית, פיקוח ונחלים)
08-8519506
gad-o@env.org.il

 

ג'ני לוריא
רכזת רעש וחומרים מסוכנים
08-8519512
jenny-L@env.org.il

 

דורון להב
מנהל אגף הון אנושי וכספי, איכות אוויר וחינוך
08-8519509
doron-l@env.org.il

 

חנה קגנובסקי
מנהלת מחלקת רישוי עסקים
08-8519503
hanna-w@env.org.il

 

מרב יגר
מנהלת מחלקת חינוך והסברה
08-8519502
meravy@env.org.il

 

סיגל גדז'
עוזרת מנהלית
08-8519501
sigal-g@env.org.il

 

סלביה דהן גואטה
רכזת מחזור ומערכות מידע
08-8519510
silvi-g@env.org.il

 

קרולין סודרי
רכזת תחנות ניטור והסמכה
08-8519511
karolin-s@env.org.il

 

ריטה ויינרוב
רכזת קרקעות ופניות הציבור
08-8519504
ruth-v@env.org.il