צור קשר לתוכן הדף

רשויות החברות באיגוד

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה הוקם בשנת 1985.

באיגוד חברות שמונה רשויות מקומיות:

אשדוד                                     212,300     תושבים                    44.89  קמ"ר

בני עי"ש                                   7,000         תושבים                   0.82    קמ"ר

ברנר                                        7,200         תושבים                   37.55  קמ"ר

גדרה                                        24,400        תושבים                  11.58  קמ"ר

גדרות                                      4,800         תושבים                   13.70  קמ"ר

גן יבנה                                     20,500         תושבים                 10.97   קמ"ר

חבל יבנה                                 5,700          תושבים                  37.54 קמ"ר

נחל שורק                                 6,300          תושבים                  28.30  קמ"ר

סה"כ                                       288,200      תושבים                   185.33 קמ"ר

תחום שיפוט האיגוד הוא תחום שיפוטן של הרשויות הללו. שטח האיגוד משתרע על 185 קמ"ר וכולל כ-288,200 תושבים.

תפקידי האיגוד וסמכויותיו הם לפעול, ככל הדרוש, לשמירה על איכות הסביבה ולמניעת מפגעים בתחום האיגוד ובכלל זה:

  1. לנקוט אמצעים למניעת זיהום האוויר והמים לרבות איכות מי התהום, מים עיליים ומי מאגרים, הים, החוף והקרקע ולפעול למניעת רעש ומפגעים לאדם, לצומח ולבעלי החיים, לערכי טבע, לנוף, למשאבים טבעיים, לרכוש ולכלכלה.
  2. פיקוח ובקרה על פליטת מזהמים מאתרי תחנות כח, בתי זיקוק ומפעלים מזהמים אחרים, לרבות הקמת תחנות ניטור.
  3. מתן ייעוץ סביבתי לועדות התכנון הפועלות בתחום האיגוד ופיקוח על ביצוע תוכניות פיתוח ובניין, תוך שמירה על איכות הסביבה.