צור קשר לתוכן הדף

טופס בקשה למתן מידע

טופס בקשה למתן מידע בהתאם לחוק חופש המידע, ה'תשנ"ח – 1998

"*" אינדוקטור שדות חובה

כתובת פרטית

כתובת חברה
המידע המבוקש הינו*
שחרר קבצים כאן או
סוגי קבצים מורשים: pdf, png, jpg, doc, docx, csv, xls, xlsx, Max. file size: 256 MB, Max. files: 10.

  לשימוש פנימי

  21 ש"ח, אגרת בקשה (תשלום עם הגשת הבקשה למידע), * למעט מידע על אודות עצמו וזכויותיו
  MM סלאש DD סלאש YYYY
  32 ש"ח, לפי 30 ₪ לכל שעת עבודה - החל בשעה הרביעית. מידע על אודות המבקש - החל מהשעה החמישית.
  MM סלאש DD סלאש YYYY
  0.21 ש"ח לכל עמוד צילום/מחשב. 2.67 ש"ח לדיסקט מחשב שנמסר. * לא תגבה אגרת הפקה אם הסכום שלה לא עולה על 10 ש"ח.
  MM סלאש DD סלאש YYYY
  יש לשלוח לאיגוד את האסמכתא על ביצוע התשלום.
  MM סלאש DD סלאש YYYY

   

  *פטור מאגרת בקשה – מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד 4 שעות.

  *הסכומים עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם להנחיות משרד המשפטים.