צור קשר לתוכן הדף

מוזיאון

המוזיאון לניטור אוויר ואיכות הסביבה הוקם כחלק מהמשרדים החדשים של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה, הממוקם בבית האומנים ע"ש אריה קלנג שבעיר אשדוד.

הולדתו של המוזיאון ברצון לשמר את שיטות ניטור האוויר וציוד הניטור שהופעלו בעבר על ידנו.  ככל שהעמקנו בנושא מצאנו שיש מקום גם לשימור ציוד לבדיקות שפכים בדיקות מים וניטור רעש.

בזמן איסוף הציוד  מאנשים ומגופים שונים נתקלנו גם בציוד עזר וציוד אלקטרוני שעל אף  שאינו ייעודי לניטור אוויר ואיכות הסביבה , הוא  מזכיר בעיקר למבוגרים שבנו את העולם הטכנולוגי שחיו בו בצעירותם, ומראה ומדגים לצעירים שביננו את  העבר.

כיום מתגבשת במוזיאון תצוגה הכוללת 4 מרכיבים עיקריים:

1. ליבו של המוזיאון הוא מערכות הדיגום הסביבתיות, ובראש ובראשונה  דוגמי זיהום אוויר מסוגים שונים. – כחלק מהם הכללנו גם את נושא הדיגום והניטור המטאורולוגי. כן כלול בחלק זה של הדיגום הסביבתי גם ציוד לניטור שפכים מים ורעש.

2. החלק השני של המוזיאון כולל ציוד מחשוב ששימש ומשמש לעיבוד נתונים  ולעבודה שוטפת באיגוד ומחוצה לו.

3. החלק השלישי של המוזיאון כולל ציוד צילום מסוגים שונים, ציוד אור קולי ומדיה דיגיטאלית. חלק זה אינו אינטגרלי לנושא העיקרי של המוזיאון אך מצאנו כי אנשים רבים מתעניינים בנושא ולכן החלטנו להציגו.

4. החלק הרביעי של המוזיאון הינו ארכיון לתמונות ודוחות מסוגים שונים.

מסמכים