צור קשר לתוכן הדף

פרוטוקול ישיבת מליאה 138 מתאריך 12.12.19

פרוטוקול ישיבת מליאה 138 מתאריך 12.12.19