צור קשר לתוכן הדף

תחנות הניטור של האיגוד ותחנות נוספות שבאזור שלנו

לצפייה בנתונים יש להיכנס לקישור: https://www.svivaaqm.net/

מהתפריט שמימין לסמן את הדו"ח המבוקש.

לבחור נתונים ממישור החוף הדרומי.