צור קשר לתוכן הדף

חופש המידע

בתאריך ה-01/09/10 נכנסו לתוקף תקנות חופש המידע  (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור, התשס"ט – 2009). מתוקף התקנות האיגוד מעמיד לעיון הציבור את המידע על איכות הסביבה שברשותו- מידע על חומרים שנפלטו, נשפכו, סולקו או הושלכו לסביבה. כמו כן תוצאות איכות אוויר, מדידות קרינה ורעש שלא ברשות היחיד.

המידע הסביבתי מפורסם באתר מתחת לשונית "נושאים סביבתיים" לפי תחומי פעילות.

הדוחות השנתיים מופיעים בקישור זה.

פנייה לממונה על חוק חופש המידע

לקבלת מידע בנושאים סביבתיים שאינם מתפרסמים באתר האיגוד ניתן לפנות לממונה על חוק חופש המידע באמצעות טופס הגשה מקוון באתר, או באמצעות טופס הבקשה בהורדת קובץ לקבלת מידע בערוצים הבאים:

ממונה על חוק חופש המידע : סיגל גדז' – עוזרת מנהלית.

דוא"ל : sigal-g@env.org.il
טל' ישיר : 08-8519501

טל' מזכירות: 08-8519500

פקס: 08-8563167

בדואר: ת.ד. 12402 אשדוד

כתובת האיגוד: רח' יאיר 2, אשדוד.

גובה אגרת בקשת חופש מידע :

  • אגרת בקשה – 21 ₪ .
  • אגרת הטיפול בבקשה – 32 ₪ לשעה החל מהשעה הרביעית.
  • אגרת הפקת המידע -0.21 ₪ לדף ו-2.67 ₪ לתקליטור.
  • סכום הבסיס לקבלת התחייבות – 160 ₪.

מסמכים