צור קשר לתוכן הדף

חומרים מסוכנים

במרחב האיגוד כ-150 מפעלי תעשייה ועסקים שמייצרים, משתמשים ומשנעים מאות אלפי טונות של חומרים מסוכנים (חומ"ס). העיר אשדוד מאופיינת בכך שהיא עיר נמל ומכאן שיש פעילויות רבות של אחסון ושינוע חומרים מסוכנים בנמל, בעורף הנמל, בכבישים ובמסילת הרכבת.

הפיקוח על העסקים המחזיקים חומרים מסוכנים כולל ביקורת על פליטת מזהמים לאוויר, לקרקע, למערכות השפכים ולים, בדיקת תיקי מפעל, מתן הנחיות לסקרי סיכונים ובדיקתם. בנוסף, מעקב אחר אחסונם, טיפול ושינוע של חומרים מסוכנים ופסולת מסוכנת בכדי למנוע אירועים שבהם מעורבים חומרים מסוכנים, בחינת העמידה בתנאי היתר הרעלים ורישיון העסק. האיגוד ועיריית אשדוד ממשיכים ביישום המדיניות העירונית בחומרים מסוכנים. האיגוד מטפל באירועי חומ"ס ומזעור השלכותיהם ע"י מתן מענה מקצועי באמצעות צוות כוננים (24 שעות, 365 ימים בשנה) הנקראים לשטח בעת אירועי חומ"ס תוך השתלבות עם שאר כוחות ההצלה.

נושאים שמטופלים במהלך השנה:

  • מעקב ופיקוח אחרי שימוש, אחסון ושינוע חומרים מסוכנים.
  • הסדרת היתרי הרעלים למפעלים בתחום האיגוד ומעקב אחרי ביצוע תנאים בהיתר.
  • פיקוח על הערכות המפעלים בשטח האיגוד בעת חירום.
  • היתרי בנייה ואישורים למתחמים עם חומרים מסוכנים.
  • בדיקת סיקרי סיכונים ותסקירי השפעה על הסביבה.
  • מעקב ופיקוח על פינוי פסולת רעילה משטח האיגוד.
  • הגברת מוכנות כונני האיגוד לטיפול באירועי חומ"ס והמשך הצטיידות.
  • טיפול באירועי חומרים מסוכנים.
  • יישום מדיניות עירונית חדשה לטיפול בחומרים מסוכנים בעיר אשדוד.

מסמכים