צור קשר לתוכן הדף

חינוך והסברה

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה שם לו למטרה להגביר את המודעות לנושאי איכות הסביבה, להטמיע תהליכים של אורח חיים מקיים בקרב תושבי שמונה רשויות האיגוד ולחנך לפיתוח בר קיימא.

באיגוד קיים מרכז לחינוך סביבתי שפועל במסגרות פורמאליות , בלתי פורמאליות ובמסגרות קהילתיות שונות.

צוות המרכז לחינוך סביבתי מנחה ומלווה באופן שוטף מוסדות חינוך שונים- גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים וכן מוסדות קהילתיים שונים- תנועות נוער, מתנסים , מרכזי צעירים ועוד.

הצוות מקיים השתלמויות וימי עיון ,כנסים ואירועים סביבתיים קהילתיים, מלווה תהליכי הסמכה למוסדות ירוקים, מפתח תוכניות לימודים יחודיות, מפיק חומרי הסברה ללוחות ירוקים, קמפיינים תקשורתיים, סרטוני הסברה יחודיים ומקדם את השיח סביב נושא הקיימות באופן רב גילאי ובמגזרים רבים.