צור קשר לתוכן הדף

סביבה חקלאית

הפעילות החקלאית המבורכת והמועילה טומנת בחובה לא פעם גם סיכונים ומפגעים סביבתיים ובריאותיים.  האיגוד מקדם מעבר לחקלאות מקיימת, הכוללת: תהליכי עיבוד ותפעול המצמצמים פליטת מזהמים לסביבה,  הפחתת השימוש בחומרי הדברה והזנה הסינטטיים, ואימוץ תקני איכות אירופיים לצורך בקרה ואבטחת ייצור מזון נקי משאריות מזיקות.

האיגוד מפקח על משקי בעלי החיים (רפתות משק החלב,  ופטם עגלים לבשר, לולי פטם, מטילות ורבייה, ודירי צאן). כמו כן מטפל האיגוד בתלונות על חקלאים הגורמים למטרדי ריח (פיזור זבל גולמי בקרבת מגורים), ובמקרים של רחף ריסוס לעבר מגורים.