צור קשר לתוכן הדף

קרינה

בדיקות קרינה ברשות הרבים

מדידת קרינה בתדר השידור הסלולרי – מרכז רובע י"ג,2.12.18 (מצורף).

מדידת שדות אלקטרומגנטים בתדר רשת החשמל – האונ' הפתוחה , 20.6.18 (מצורף).

מדידת שדות אלקטרומגנטיים בתדר רשת החשמל – רח' חיים שפירא 1 אשדוד, 5.6.18 (מצורף).

מדידת קרינה אלקטרומגנטית בתדר השידור הסלולרי – בניין צים עורף נמל אשדוד,9.5.2019 (מצורף).

תוצאות מדידה במרכזון י"ג אשדוד, 15.12.10 (מצורף)

תוצאות מדידה במרכז מסחרי ד' אשדוד, 24.5.11 (מצורף)

תוצאות מדידה במרכז טופז ט"ו אשדוד, 30.6.13 (מצורף)

הנחיות הממונה מכוח חוק הקרינה הבלתי מייננת, (התשס"ו – 2006):

  • בשום מקרה לא ייחשף הציבור כתוצאה מהפעלת אתר בודד, לרמות הקרינה העולות על 30% מסף החשיפה הבריאותי.
  • לא ייחשף הציבור חשיפה רציפה וממושכת כתוצאה מהפעלת אתר בודד, ברמות שעולות על 10% מסף החשיפה הבריאותי. חשיפה רצופה וממושכת מוגדרת כחשיפה של אדם לקרינה למשך 4 שעות לפחות ביממה, במהלך 5 ימים בשבוע, בכל מקום שהוא נמצא בו, ובכלל זה בדירת מגורים, מוסד חינוך, מוסד לקשישים, בית חולים, משרד או שטח ציבורי פתוח המשמש כגן משחקים.

מדידות שדה מגנטי ממתקני חשמל

תוצאות מדידות שדות מגנטיים ממתקני חשמל במקיף ט' אשדוד- 30.11.10 (מצורף)

תוצאות מדידות שדות מגנטיים ממתקני חשמל ברחוב הצוללים באשדוד- 28.12.11 (מצורף)

מסמכים