צור קשר לתוכן הדף

קרקעות מזוהמות

ועדת השרים לחקיקה אישרה בינואר 2011 את הצעת החוק של המשרד להגנת הסביבה למניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות. הצעת החוק החדשה נותנת לראשונה מענה מקיף לטיפול באלפי מוקדי זיהום קרקעות שזוהמו במשך עשרות שנים ומהווים מפגע בריאותי-סביבתי.

הצעת החוק קובעת לראשונה הגדרה לקרקע מזוהמת וקובעת הסדר למניעת זיהום קרקעות, איתור קרקעות מזוהמות, ניקיון קרקעות אלו, הסדרת מנגנוני מימון ויידוע רוכשים על קיומן. על פי הצעת החוק, האחראי לזיהום קרקע, יחויב בשיקומה. קידומם של הליכי תכנון ובנייה על קרקעות החשודות כמזוהמות יותנה בביצוע סקרי קרקע ואף בשיקום הקרקע.

פעילות האיגוד בתחום הקרקעות המזוהמות מתבססת על מדיניות המשרד להגנת הסביבה על יישומי הצעת החוק קרקעות מזוהמות ובאה לידי ביטוי בעבודה שוטפת בתחומים הבאים:

  • פיקוח וליווי פרויקטים בשלבי תכנון וביצוע סקרי קרקע ומי התהום, הכנת סקרים היסטוריים.
  • הגברת האכיפה על המפעלים הגורמים לזיהום קרקע ומים.
  • פיקוח על ביצוע סקרי קרקע בתחנות דלק  וליווי שדרוג תחנות.
  • ליווי טיפול באירועי דליפת צינורות דלק, פינוי קרקע מזוהמת וביצוע דיגום מוודא.
  • הכנת חוות דעת  סביבתית ביחס לזיהום קרקע לפרויקטים הנמצאים בשלבי תכנון.
  • פעילות האיגוד בתחום ניתן לראות בדוחות השנתיים.

רצ"ב קישורים רלוונטים בנושא :

קישור למפה זיהומי קרקע של משרד להגנת הסביבה

https://www.govmap.gov.il/?c=180313.9,662633.44&z=6&lay=CONTAMINATED_SOILS

רשות המים – סטטוס מעקב מקורות זיהום מי התהום

https://www.gov.il/he/departments/general/maps_water_authority