צור קשר לתוכן הדף

רישוי עסקים

המשרד להגנה"ס נותן תנאים סביבתיים ברישיון עסק לצורך הבטחת איכות הסביבה ולמניעת מפגעים. התנאים הניתנים לעסקים מתייחסים להשלכות הסביבתיות מפעילות העסק, כגון: איכות השפכים, איכות האוויר, טיפול בפסולת, אסבסט, קרינה, רעש וחומרים מסוכנים.

השר להגנת הסביבה הסמיך עובדים באיגודי ערים לאיכה"ס / יחידות סביבתיות כנותני אישור לפי סעיף 6(א) לחוק רישוי  עסקים, תשכ"ח – 1968. ההסמכה ניתנת לסוגי עסקים מסוימים.

אישור עסק שאינו נמצא בהסמכה של עובד האיגוד, מועבר לטיפול המשרד להגנה"ס.

במסגרת הטיפול ברישיון העסק, עורך האיגוד ביקורות בעסקים ובמידת הצורך נותן דרישות, לפני מתן האישור לרישיון העסק.

מסמכים