צור קשר לתוכן הדף

מיחזור

מאז שנת 1994 אימצה מדינת ישראל את "גישת הטיפול המשולב" הכוללת עידוד הפחתה במקור, שימוש חוזר, מחזור, הטמנה ושריפת פסולת כמוצא אחרון.

המחזור הוא החלופה הכלכלית והיעילה לצמצום והפחתה משמעותית בכמויות הפסולת המוטמנת, הרשויות בשיתוף עם האיגוד פועלות לצמצום כמויות הפסולת המועברות להטמנה ,להגדלת שיעורי המחזור ,לפרסם, לחנך ולהעלאת המודעות של התושבים.

כדי ליישם את הגישה הנ"ל יש לחוקק חוקים ותקנות ויש להקים מתקני קצה ברחבי הארץ, להלן דוגמאות של חוקים שהאיגוד מעודד ומקדם עם הרשויות:

חוק אריזות

מטרת החוק להסדרת הטיפול באריזות (התשע"א-2011)  להביא לצמצום כמות הפסולת הנוצרת מאריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות המועברות כיום להטמנה.

"חוק האריזות", בא להסדיר את חובת היצרנים והיבואנים לטפל ולצמצם למינימום את האריזות בהן נמכרים מוצריהם, כך שלא יגיעו לאתרי הטמנת פסולת.

תאגיד  "ת.מ.י.ר" נבחר כגוף מוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה  כדי ליישם את החוק.

לחוק זה מספר הסדרים :

פח כתום – הרשויות מ.מ גדרה ,מ.א ברנר ,מ.מ  גן יבנה ומ.א חבל יבנה התקשרו בהסדר מסוג זה.

הרחבה של מרכזי מחזור – הרשויות מ.א גדרות , מ.א נחל שורק, עיריית אשדוד ומ.מ בני עייש  התקשרו בהסדר מסוג זה.

חוק פסולת אלקטרונית

החל מחודש מרץ 2012 נכנס לתוקף החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות.

החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית קובע הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ובמצברים, בין היתר, באמצעות הטלת אחריות מורחבת על יצרנים ויבואנים למחזר פסולת ציוד וסוללות בהתאם ליעדים הקבועים בחוק.

מטרות החוק: לעודד שימוש חוזר בציוד אלקטרוני, לצמצם את כמות הפסולת האלקטרונית ולמנוע הטמנתה, ולהקטין את ההשפעות השליליות על הסביבה .

המשרד להגנת הסביבה הכיר בשתי חברות כגופים  מוכרים :

  1. מ.א.י – תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ​.
  2. אקומיוניטי – תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ.​

בתאריך 12.1.2019 חודשה ההכרה לשתי החברות הנ"ל ל – 5 שנים הבאות.

הרשויות : מ.א חבל יבנה , מ.א ברנר ומ.א נחל שורק חתמו על הסכם עם התאגיד אקומיוניטי .

הרשויות : עיריית אשדוד,מ.מ גן יבנה ומ.מ גדרה חתמו על הסכם עם התאגיד מ.א.י .

הרשויות :מ.מ בני עייש ומ.א גדרות  נמצאות בתהליך משא ומתן.

 

 

מסמכים