צור קשר לתוכן הדף

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד- חבל יבנה מתנגד להעתקת תשתיות ותעשיות מזהמות ממפרץ חיפה

מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד -חבל יבנה, רומי אבן דנן השתתפה היום בדיון בוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה. במהלך הדיון הציגה אבן דנן את התנגדות האיגוד ועיריית אשדוד להעברת פעילות תעשייתית מזהמת לאשדוד, במסגרת תמ"א 75 – התכנית לפינוי התעשייה המזהמת במפרץ חיפה.

אבן דנן ציינה כי האיגוד ערך ניתוח מעמיק של השפעה אפשרית של תוספת מקורות סיכון עתידיים, על איכות אוויר ואירועי חומרים מסוכנים במרחב האיגוד וכי האיגוד והעירייה מציגים בשנה האחרונה את התנגדותם להרחבת פעילות תעשייתית מזהמת, בדגש על חומרים מסוכנים וזיהום אוויר, בכל דיוני וועדות התכנון.

אבן דנן הוסיפה כי האיגוד יפעל בכל האמצעים למניעת תוספת מזהמים למרחב וכי במקביל פועל האיגוד לאסדרת הדרישות והתנאים לצמצום מפגעי זיהום אוויר וסיכוני חומרים מסוכנים בהתאם לנהוג במדינות מפותחות.

צילום: איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה.