צור קשר לתוכן הדף

חוק ההסדרים

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה הגיש לממשלה את השגותיו לחוק ההסדרים.

 

מנכ"לית האיגוד רומי אבן דנן," ההערות וההשגות האיגוד נועדו לשפר את טיוטות החוקים המוצעים, ולוודא שלצד כוונת המחוקק לייעל ולקדם תשתיות לאומיות, תמנע פגיעה חמורה בבריאות הציבור, איכות חייו ואיכות הסביבה בישראל לדור הנוכחי ולדורות הבאים וזאת מתוך אחריות האיגוד והרשויות החברות בו להיבטים משמעותיים אלו".

 

בחוות הדעת המקצועית שהגיש האיגוד ב-  08/03/23 עולות  השגות רבות לטיוטת החוק המחלישות באופן משמעותי את יכולות האיגוד וגופים נוספים, לפקח על תעשיות וגופי תשתית בעלי פוטנציאל השפעה נרחבת שלילית על הסביבה.

 

מן הראוי היה לקיים דיון מקיף ומעמיק, בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים, לפני החלת שינויים מעין אלה, המבטלים באחת מנגנונים והסדרים הקיימים במשך שנים רבות, דורשים חיזוק ולא החלשה.

 

בכוונת אנשי המקצוע של האיגוד לקחת חלק מקצועי פעיל ודומיננטי בדיונים בנושא  על מנת לשנות את הסעיפים הפוגעים בבריאות ובאיכות חיי הציבור ובאיכות הסביבה.

 

למסמך המלא לחץ כאן