צור קשר לתוכן הדף

מתכננים את עתיד הסביבה במרחב שלנו

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד -חבל יבנה

"מתכננים את עתיד הסביבה במרחב שלנו"

 

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד -חבל יבנה מגבש בחודשים האחרונים תכנית מיקוד אסטרטגית לפעילותו ואת תכנית העבודה שלו לחומש הקרוב. במסגרת זו התקיים ביום שני יום עיון  "מתכננים את עתיד הסביבה במרחב שלנו", בו השתתפו נציגי הרשויות המקומיות החברות באיגוד, נציגי משרדי ממשלה ונציגי ציבור.  יום העיון נועד לפתח את תהליכי העבודה בין האיגוד לבין הרשויות המקומיות  בכדי לממש את הצרכים והיכולות שעלו מתוכנית המיקוד האסטרטגית.

 

מנכ"לית האיגוד רומי אבן דנן," תפקידו  של האיגוד הוא לפעול, ככל הנדרש לשמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים במרחב האיגוד לטובת איכות הסביבה ובריאות התושבים, בין היתר באמצעות הנגשת המקצועיות של האיגוד בתחומי הסביבה וניצול יתרון הגודל שלו, לטובת כלל הרשויות המקומיות והתושבים. בחודשים האחרונים הוביל צוות האיגוד, בשיתוף הרשויות המקומיות, משרדי ממשלה, נציגי ציבור ובעלי עניין נוספים את גיבושה של תכנית מיקוד אסטרטגית לפעילות האיגוד ותוכנית עבודה של האיגוד לחומש הקרוב, במסגרתה נבחנו התפקידים והפעילויות של האיגוד, הצרכים והאתגרים של הרשויות המקומיות והתושבים, כיום ובמבט אל העתיד.

במהלך יום העיון התקיימו שולחנות עגולים בנושאים שהם בליבת העשייה של האיגוד: חינוך קהילה והסברה; תכנון סביבתי; טיפול בפסולת ומיחזור, ו-אכיפה ופיקוח. שני תחומי פעילות מרכזיים נוספים, הראשון, שיפור איכות האוויר ומניעת זיהום אוויר וריח, והשני מניעת הוספת והעברת מתקנים ומפעלים מזהמים ומסכני אוכלוסייה ממפרץ חיפה במסגרת תמ"א 75, הוטמעו ומיושמים כבר בתוכנית העבודה של שנת  2023, ומתקיימים בשטח בהצלחה, ולכן לא נידונו במסגרת יום העיון.

בסיום הדיונים בשולחנות העגולים הציגו המשתתפים את המלצותיהם לתוכנית העבודה של האיגוד.  המלצות אלו יצורפו לכלל מסקנות העבודה ויוטמעו בתוכנית החומש ובתוכנית העבודה של האיגוד לשנה הבאה.

יו"ר האיגוד דורון שידלוב ," מטרת העל של האיגוד היא לפעול אל מול משבר האקלים לשיפור איכות הסביבה ואיכות חיי התושבים. לראשונה, צוות האיגוד והשותפים מקיימים חשיבה ושומעים את צרכי הרשויות והתושבים. יום העיון מהווה נקודת פתיחה, בכוונתנו ליישם את התובנות ששמענו והעקרונות  שנקבעו ביום זה בתוכנית העבודה 2024,  בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות ועם הציבור".

 

צילום: איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד –חבל יבנה.