צור קשר לתוכן הדף

נחל לכיש

רשות המים קיבלה את עמדת עיריית אשדוד, איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה והמשרד להגנ"ס.

רשות המים סירבה למתן צווי ההרשאה שבוקשו ע"י מ.א. באר טוביה ותאגיד ת.מ.ר. להזרמת עודפי הקולחים ממאגרי תימורים, וכן את קולחי מט"ש (מכון טיהור שפכים) תימורים, בשעות ספיקת שיא לנחל האלה (וממנו לנחל לכיש).

לאחר הזרמות ממעלה הנחל בחורף שעבר, והמאבק שפתחנו נגדן, נראה, שמאבקנו נשאו פרי – מאז שודרגו מערכות הטיפול והאיגום של מט"ש תימורים ומאגרי הקולחים.

תודה לכל השותפים ולעמותת הגולשים.

מדובר בניצחון סביבתי חשוב שיבטיח שמירה והגנה טובים יותר על מי נחל לכיש בשנה הקרובה.