צור קשר לתוכן הדף

סוגרים את יחידות הייצור הישנות בתחנת הכוח אשכול באשדוד

לאחר עבודה משותפת של המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה ועיריית אשדוד, המשרד פרסם את היתר הפליטה החדש הקובע סגירה של היחידות הקיטוריות הישנות והמזהמות (6-9) בסוף שנת 2026; עד אז – היחידות יופעלו רק בעת חירום, למניעת הפסקות חשמל

בתום עבודה מקצועית משותפת של המשרד להגנת הסביבה ואנשי המקצוע באיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד וחבל יבנה, מפרסם המשרד את היתר הפליטה לתחנת הכוח אשכול של חברת החשמל באשדוד. ההיתר מהווה חידוש להיתר שניתן לתחנה בשנת 2016 ותוקפו ל-7 שנים, לפי חוק אוויר נקי. היתרי הפליטה נועדו להסדרת הפעילות של מקורות הפליטה הגדולים במשק והתאמת הביצועים שלהם לסטנדרטים הנדרשים באירופה.
ההיתר של תחנת הכוח אשכול כולל הישגים משמעותיים, בהם תנאי הקובע את הפסקת השימוש ביחידות הייצור הקיטוריות הישנות והמזהמות שבתחנה (יחידות 6-9) לאחר שנת 2026. יחידות אלה הוסבו בעבר ממזוט לגז טבעי אך לא הותקנו בהן אמצעים להפחתת פליטות המהווים הטכניקה המיטבית הזמינה כפי שנדרש באירופה, ולכן יועדו להיסגר בסוף שנת 2023.

לקראת חידוש ההיתר הנוכחי, ביקשה חברת חשמל מהמשרד להגנת הסביבה לאשר כ-500 שעות לייצור חשמל בכל יחידה, כאשר המשרד, העירייה והאיגוד, התנגדו לבקשה זו בשל הזיהום הגבוה מיחידות ישנות אלה ולפיכך נקבע בהיתר כי השימוש יופסק בהן. על פי תיקון שנעשה בחוק אוויר נקי במסגרת חוק ההסדרים לפני כשנה, בהיעדר היערכות מוקדמת של משק החשמל לסגירת היחידות, הפעלתן תהיה לפי החלטת מנהל מערכת החשמל ולצורך המצומצם בעת חירום למניעת הפסקות חשמל בלבד.
יחידות 6-9 פולטות פי 6 זיהום אוויר בייצור קוט"ש חשמל מאשר בייצורו ביחידות הנוספות שבתחנה – מחזור משולב 12 ומחזור משולב 34, שהן יחידות חדישות יותר הפועלות במחזור משולב (ניצול החום משריפת הגז לייצור נוסף של חשמל). ככלל, המשרד להגנת הסביבה פועל להפחתת השימוש בדלק פוסילי מזהם ולהגברת השימוש באנרגיות מתחדשות ואגירת אנרגיה, אך ככל שנדרש ייצור בגז טבעי, יחידות מחזור משולב הפועלות ברחבי הארץ הן עדיפות על פני היחידות הקיטוריות הישנות.
טיוטת ההיתר פורסמה להערות הציבור, לפי התהליך הקבוע בחוק אוויר נקי. המשרד להגנת הסביבה יחד עם עיריית אשדוד ואיגוד הערים לאיכות סביבה אשדוד-חבל יבנה, מברך על מעורבות הציבור בתהליך, שהביא למתן היתר ובו תנאים מיטביים לבריאות הציבור ולסביבה.

_*מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד –חבל יבנה, רומי אבן דנן:* "היתר הפליטה החדש הקובע שיחידות הייצור הקיטוריות המזהמות ייסגרו ועד סגירתן יפעלו בעת חירום בלבד מהווה שלב משמעותי מאד ביישום תכנית הפעולה המשותפת לצמצום מפגעי זיהום אוויר וריח מאזור התעשייה הצפוני באשדוד, שאנו מקדמים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ועיריית אשדוד בכל הקשור לפיקוח ולאכיפה, איגוד ערים לאיכות הסביבה והמשרד להגנת הסביבה ביצעו תוכנית לאסדרת הרישוי וקביעת תנאים מחמירים בהיתרים וברישיונות הניתנים למפעלים. הגברנו את הפיקוח והאכיפה, ונמשיך לפעול מקצועית ובשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה לאסדרה עדכנית בהיתרים וברישיונות בהתאם לנהוג במדינות מתקדמות, לטובת בריאות ואיכות חיי תושבי האזור ואיכות הסביבה".

צילום : אילן מלסטר

לתנאי ההיתר המעודכנים, הערות הציבור והמענה שניתן להן: https://did.li/lbX5q