צור קשר לתוכן הדף

שימוע למפעל פז"א באשדוד בחשד לחריגות משמעותיות מהוראות חוק אוויר נקי

מפעל פז"א הוזמן לשימוע, שיתקיים ביום 15/1/23, במחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה, לאחר שהתגלו חריגות במפעל,  המהוות  עבירה לכאורה על הוראות חוק אוויר נקי.

השימוע הינו תוצאה של פיקוח וניטור מצד המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה, אשר מובילים תכנית מקיפה, ומשותפת עם עיריית אשדוד, לשיפור ואסדרת איכות הסביבה במרחב האיגוד ובכלל זה באזור התעשייה הצפוני באשדוד.

ממצאי דיגומי פתע, אשר נערכו על ידי המשרד להגנת הסביבה בשלושה מועדים, העלו חריגות משמעותיות בערכי TOC (סך תרכובות האורגניות המבוטאות כפחמן ) וכן חריגות בערכי CO ( פחמן חד חמצני). כמו כן, נרשמו  חריגות בניטור הרציף של המזהם SO2 הן בערכים החצי שעתיים והן בערכים היממתיים.

במקביל לכך דיווח איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה על חמישה מקרים של פליטת עשן נראה לעין מלפיד המפעל בחודשים יולי -ספטמבר 2022, באופן החורג מהיתר הפליטה של המפעל.

לאור המקרים הללו זימן מנהל  מחוז דרום במשרד להגנת הסביבה אמיר זלצברג את הנהלת המפעל לשימוע, בהשתתפות נציגי איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד -חבל יבנה. בזימון נכתב, כי " עולה כי קיים יסוד סביר להניח שהמפעל פועל תוך הפרה של תנאי היתר הפליטה, ועל כן מנוהל באופן המהווה עבירה על החוק".  הפרת הוראות חוק אוויר נקי מהווה עבירה פלילית. העונש המרבי הקבוע בגין עבירה על הוראות חוק זה הינו מאסר שנתיים או קנס. לאור זאת שוקל המשרד להגנת הסביבה נקיטה באמצעים המשפטיים העומדים לרשותו, לרבות הוצאת צו מנהלי למניעה או  לצמצום של זיהום אוויר, הוצאת צו מנהלי להפסקת שימוש, הטלת קנס וכן הגשת המלצה לפתיחה בחקירה פלילית.

מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה רומי אבן דנן, "התכנית המשותפת לאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד -חבל יבנה, עיריית אשדוד והמשרד להגנת הסביבה לשיפור ואסדרת איכות  הסביבה במרחב,  , הובילו לשימוע למפעל פז"א. אנו נמשיך בביצוע המהלך המשמעותי לשמירה על איכות הסביבה ואיכות חיי התושבים במרחב".