צור קשר לתוכן הדף

שינוי בשמות תחנות הניטור

חלק  משמות תחנות ניטור האוויר של האיגוד באתר מנ"א שבכתובת :www.svivaaqm.net   שונו כדי לייצג את מיקום התחנה בישוב.

מסמכים