צור קשר לתוכן הדף

שריפה בתחנת מעבר ואתר טיפול בפסולת בנייה

עדכון בדבר שריפה בתחנת מעבר ואתר טיפול בפסולת בנייה של קבוצת כראדי באזור התעשייה הצפוני באשדוד: המשרד להגנת הסביבה הוציא צו, בהמשך לחוות דעת מקצועית של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה,  המחייב את בעלי העסק לכבות את שריפת הפסולת באופן מיידי, ולפנותה.

 

המשרד ביחד עם איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה ויחידת ינשו"ף של המשרד ורשות הטבע והגנים פועלים להפסקת המפגע, הסדרה של האתר ואכיפה

הבוקר (ד') הוציא מנהל מחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה צו המחייב את בעלי העסק לכבות את שריפת הפסולת באופן מיידי, ולפנות את כל הפסולת משטח האתר לאתרים מורשים. הצו הוצא מתוקף חוק אוויר נקי, בהמשך לחוות דעת מקצועית של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה,  במטרה למנוע זיהום אוויר בלתי סביר, ובנוסף גם מתוקף החוק למניעת מפגעי ריח וכן מתוקף חוק רישוי עסקים במטרה לאסור על כל עבודה באתר למעט כיבוי השריפה ופינוי הפסולת.

בתחילת השבוע (ב' 27.3) בשעות הבוקר, פרצה שריפה בתחנת מעבר ואתר טיפול בפסולת בנייה של קבוצת כראדי ברחוב כוכב הים באזור התעשיה הצפוני באשדוד. אל המקום הגיעו נציגי המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה ונציגי יחידת ינשו"ף למניעת שריפות בשטחים פתוחים של המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים. הצוותים העבירו הנחיות לכיבוי השריפה, לרבות כיסוי מסיבי בחול, הפעלת כלים הנדסיים, הרטבה בזרנוקי מים ועוד. בשעות הצהריים כובתה השריפה והסתיים הטיפול במפגע העשן.

בשעות אחר הצהריים של יום ב', התחדשה השריפה ביתר שאת, ועם שינוי כיוון הרוח הביאה למפגע עשן כבד באזור התעשיה באשדוד וכן בשכונות בעיר יבנה וביישובי גדרות.

נציגי המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה ויחידת ינשו"ף הגיעו למקום וכן ביצעו ניטור חלקיקים ביבנה, ביישובי גדרות ובניר גלים, שם התקבלו פניות מתושבים. ניטור החלקיקים העלה כי אין חריגה מהערכים המותרים. בנוסף, גם נבדקו תחנות הניטור הסביבתיות בתחום איגוד הערים, וגם בהן לא נמצאו חריגות מערכי הסף.

נכון ליום ד' 29 במרץ, שעת צהריים , השריפה כובתה אך באתר עדיין ניתן לחזות בעשן. מחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה יחד עם איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה ובתיאום עם עיריית אשדוד פועלים להפסקת המפגע, הסדרה של האתר, אכיפה ומיצוי ההליכים אל מול האתר. הגופים יעדכנו בהמשך ככל שיידרש.