צור קשר לתוכן הדף

תושבי אשדוד והסביבה? השפיעו על האוויר שאתם נושמים!

*תושבי אשדוד והסביבה? השפיעו על האוויר שאתם נושמים!* *המשרד להגנת הסביבה, עיריית אשדוד ואיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה מזמינים לדיון פומבי בהערות הציבור לטיוטת היתר פליטה לתחנת הכוח במתקן ההתפלה באזור התעשייה הצפוני באשדוד* המשרד להגנת הסביבה פרסם את טיוטת היתר הפליטה לאוויר של תחנת הכוח אשדוד התפלה להערות הציבור, לפי הוראות חוק אוויר נקי התשס"ח 2008. הציבור מוזמן לדיון פומבי בהערות שהתקבלו – בטרם מתן ההיתר הסופי. המפגש יתקיים ביום א', 21 ביולי 2024, בשעות 18:00-20:30 באיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה, בבית אריה קלנג, רחוב יאיר 2, אשדוד. בדיון יציגו אנשי המשרד את התנאים והאמצעים שנקבעו בטיוטת היתר הפליטה לצמצום ומניעת פליטות המזהמים, ובנוסף יציגו אנשי המקצוע של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה, ארגוני סביבה ותושבים את הערותיהם לטיוטת היתר הפליטה שפורסמה. הציבור מוזמן להגיע, להשמיע את עמדתו ולהשפיע. המפגש יהיה בהשתתפות ראש העיר אשדוד ד"ר יחיאל לסרי; מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, אסף יזדי; סמנכ"ל בכיר לרישוי ומניעת סיכונים במשרד להגנת הסביבה, אבי חיים; מנהל מחוז דרום במשרד, אמיר זלצברג; מנכ"ל עיריית אשדוד אילן בן עדי; יו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד -חבל יבנה עו"ד אופיר לסרי, מנכ"לית האיגוד רומי אבן דנן וגורמי מקצוע נוספים. בנוסף, ישתתפו בדיון נציגי תחנת הכוח. ניתן לעיין בטיוטת ההיתר ובהערות הציבור שהתקבלו לגביה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, בכתובת: https://did.li/xakgT.