צור קשר לתוכן הדף

מכרז למנכל"/ית האיגוד

יש להגיש את כל הטפסים המתאימים לא יאוחר מתאריך 31/10/2021 בשעה 12:00

למייל  Jobs.igud@gmail.com  או להביא באופן ידני למזכירות איגוד ערים לאיכות הסביבה

רחוב יאיר 2 אשדוד.

מסמכים