צור קשר לתוכן הדף

חופש המידע

בתאריך ה-01/09/10 נכנסו לתוקף תקנות חופש המידע  (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור, התשס"ט – 2009). מתוקף התקנות האיגוד מעמיד לעיון הציבור את המידע על איכות הסביבה שברשותו- מידע על חומרים שנפלטו, נשפכו, סולקו או הושלכו לסביבה. כמו כן תוצאות איכות אוויר, מדידות קרינה ורעש שלא ברשות היחיד.

המידע הסביבתי מפורסם באתר מתחת לשונית "נושאים סביבתיים" לפי תחומי פעילות.

הדוחות השנתיים מופיעים בקישור זה.

פנייה לממונה על חוק חופש המידע

לקבלת מידע בנושאים סביבתיים שאינם מתפרסמים באתר האיגוד ניתן לפנות לממונה על חוק חופש המידע באמצעות טופס בקשה למתן מידע של האיגוד בערוצים הבאים:

ממונה על חוק חופש המידע : רות ויינרוב-רכזת פניות ציבור וחופש המידע

דוא"ל: ruth-v@env.org.i

טל' ישיר: 08-8519504

טל' מזכירות: 08-8519500

פקס: 08-8563167

בדואר: ת.ד. 12402 אשדוד

כתובת האיגוד: רח' יאיר 2, אשדוד.

מצ"ב   טופס הבקשה לקבלת מידע

 

גובה אגרת בקשת חופש מידע (מעודכן לשנת 2016)

  • אגרת בקשה – 20 ₪ .
  • אגרת הטיפול בבקשה – 30 ₪ לשעה החל מהשעה הרביעית.
  • אגרת הפקת המידע – 0.2 ₪ לדף ו-2.49 ₪ לתקליטור.
  • סכום הבסיס לקבלת התחייבות – 149 ₪.

מסמכים